lam visa logo himalaya

Hà Nội: Hotline: 19006655

HCM: Hotline: 19006655

Hotline: Hotline tổng đài miễn phí toàn quốc: 19006655
update bởi babylon trong Tạm ngừng kinh doanh

Babylonlaw chuyên các dịch vụ về thành lập công ty, chuyển đổi hình thức kinh doanh, thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH, công ty cổ phần, hợp danh, liên doanh...Khi cần sử dụng các dịch vụ tư vấn luật tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng... hãy gọi cho Babylonlaw theo hotline 19006681
 

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên:


Đối với giải thể thì trình tục thủ tục gồm các bước sau đây:
Khóa mã số thuế tại cơ quan thuế:
Trả con dấu tại cơ quan Công an
Trả giấy chứng nhận kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh
Công ty bạn phải ban hành:
Quyết định chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp (giải thể)
Biên bản họp của chủ sở hữu (nếu thành viên là tổ chức)
Thông báo chấm dứt hoạt động đến cơ quan thuế (để khóa MST); đến cơ quan công an (để trả con dấu) và đến Phòng đăng ký kinh doanh (để trả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên

 
Công ty TNHH 1 thành viên tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất mười năm ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:
1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH 1 thành viên hoặc giấy tờ tương đương khác đối với doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh.
2. Ngành, nghề kinh doanh.
3. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm
4. Lý do tạm ngừng kinh doanh.
5. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, công ty TNHH 1 thành viên hoặc của đại diện hộ kinh doanh.
Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo của doanh nghiệp, nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để theo dõi."  Theo quy định trên thì CTy TNHH 1tv gửi kèm Thông báo là Quyết định của chủ sở hữu công ty (Văn bản này bạn tự soạn như Quyết định thông thường có thể dựa theo nội dung của Thông báo tạm ngừng).
 

Dịch vụ của Babylonlaw:


1. Tư vấn hành lang pháp lý cho khách hàng trước khi làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh cho công ty TNHH:
- Tư vấn hoàn thiện hồ sơ làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh cho công ty TNHH;
- Tư vấn các vấn đề khác có liên quan
2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:
- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh cho công ty TNHH, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của công ty TNHH
- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
3. Công ty chúng tôi sẽ đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh cho công ty TNHH, cụ thể:
- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, chúng tôi sẽ tiến hành soạn hồ sơ làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh cho công ty TNHH cho khách hàng;
- Đại diện lên sở kế hoạch đầu tư để nộp Hồ sơ làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh cho công ty TNHH cho khách hàng;
- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
- Giảm giá 10% cho dịch vụ tiếp theo mà bạn sử dụng.
 
Xem thêm: Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên

Hãy liên hệ với Babylon để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ luật tốt nhất!

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của công ty TNHH